Önemli Tarih ve Bilgiler

Kongre Tarihi

01-05 Eylül 2020

Bildiri özetleri gönderimi için son tarih

10 Ağustos 2020 saat: 17:00

Kabul edilen bildirilerin duyurulması

17 August 2020 (Bilim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra ilan edilecektir)

İndirimli Kayıt için son tarih

20 Ağustos 2020

Kongre Kayıt Ücreti Son Ödeme Tarihi:

24 Ağustos 2020

Kongre Programının Açıklanma tarihi

24 Ağustos 2020