ÖNEMLİ DUYURU-3

Anasayfa  >  Blog
ÖNEMLİ DUYURU-3

ÖNEMLİ DUYURU-3

Türk Fizik Derneği 36. Uluslararası Fizik Kongresi
01-05 Eylül 2020 - Bodrum / Türkiye

Türk Fizik Derneği tarafından 01-05 Eylül 2020 tarihleri arasında Türk Fizik Derneği 36. Uluslararası Fizik Kongresi (TFD-36) Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi, Konacık, Bodrum/Muğla'da yapılacaktır.

1-Korona Virüs salgını ile ilgili olarak Türkiyede kısa bir süre önce tedbirler (maske, sosyal mesafe, dezenfeksiyon) alınma koşuluyla yaşam normale döndü.

2- Bu yüzden 01-05 Eylül 2020 tarihleri arasında Türk Fizik Derneği 36. Uluslararsı Fizik Kongresini Bodrum-Muğla / Türkiye’de gerçekleştireceğiz.

3- Kongremize katılamayacak olan katılımcılarımız için çevrimiçi video konferans (zoom olarak) olanağı sunulacaktır.

4- Düşük olasılıklı diğer bir seçenek korona virüs salgının tekrar yayılması durumunda kongremiz sadece online konferans (zoom) ile gerçekleştirilecektir.

 

Kongre ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki kongre web adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Web Adresi: http://tfd36.org/

 

Türk Fizik Derneği 36. Uluslararası Fizik Kongresine, sözlü ve / veya poster sunumuyla veya yalnızca katılımcı olarak katılmak isteyen adaylar aşağıdaki web sitesinden kayıt yapmalıdır.

 

http://tfdkongretakip.com/index.php

 

Sözlü ve poster sunumlarınızın tam metinlerinin yayınlanması için başvuracağınız, SCI, SCI Expended, SCI Expended dışındaki, Alan İndekslerinde ve ULAKBİM gibi TR-Dizinde taranan hakemli dergilere ait detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

 • http://tfd36.org/HizmetSayfalari/12/Acta-Physica-Polonica-A--.html
 • http://tfd36.org/HizmetSayfalari/13/Journal-of-the-Korean-Physical-Society-.html
 • http://tfd36.org/HizmetSayfalari/14/Brazilian-Journal-of-Physics-.html
 • http://tfd36.org/HizmetSayfalari/15/Zeitschrift-Fur-Angewandte-Mathematik-Und-Physik.html
 • http://tfd36.org/HizmetSayfalari/16/Moscow-University-Physics-Bulletin-.html
 • http://tfd36.org/HizmetSayfalari/17/Advances-in-Astronomy-and-Space-Physics.html
 • http://tfd36.org/HizmetSayfalari/18/Journal-of-Polytechnic.html
 • http://tfd36.org/HizmetSayfalari/30/Bitlis-Eren-Univ-J-Sci---Technology.html
 • http://tfd36.org/HizmetSayfalari/6/AIP-Conference-Proceedings.html
 • http://tfd36.org/HizmetSayfalari/31/TPS-36-Book-of-Full-Text-Proceedings.html

 

Kongre Konu Başlıkları

01 – Atom ve Molekül Fiziği

 • Atom Fiziği
 • Molekül Fiziği
 • Lazer Teknoloji
 • Moleküler Spektroskopi
 • Atom Spektroskopisi
 • Lazer Spektroskopisi
 • Moleküler Görüntüleme
 • Lineer Olmayan Fizik
 • Kuvantum Fiziği
 • Soğuk Atomlar, İyonlar, Moleküller ve Plazma
 • Astrofizik (Deneysel)
 • Polimerler
 • Radyasyon Fiziği
 • Moleküler Yerleştirme
 • Atom, İyon ve Moleküllerin Yapısı ve Özellikleri
 • vb..

02 – Uygulamalı Fizik

 • Jeofizik ve İlgili Konular
 • Atmosferik Olaylar ve Uygulama
 • Fiziksel, Teorik ve Hesaplamalı Kimya
 • Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
 • Çevre Mühendisliği ve Teknolojileri
 • Fizikte Bilgisayar Bilimleri
 • Fizikte Bilgisayar Simülasyon Çalışmaları
 • Makine ve Derin Öğrenmenin Fiziksel Bilimlere Uygulanması
 • Optik Fizik
 • Polimer Bilimleri
 • Akustik
 • vb..

03 – Yoğun Madde Fiziği

 • Nanoteknoloji ve Nanotıp
 • Nanobiyoteknoloji
 • Katı Hal ve Kristal Fiziği
 • Kristal Fiziği Teknolojisi
 • Nano Yüzeyler
 • Nano Arayüzler
 • Enerji Verimliliği
 • vb..

04- Energy ve Uygulamaları

 • Güneş Enerjisi ve Uygulaması
 • Fotovoltaik Teknoloji
 • Jeotermal enerji
 • Biyoenerji ve Biyokütle Enerji Teknolojisi
 • Rüzgar Enerjisi ve Uygulaması
 • Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojisi
 • Nükleer enerji
 • Sürdürülebilir Fosil Enerji Sistemleri
 • Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Yönetimi ve Çevresel Etkileri
 • Enerji Kullanımı ve Çevresel Etkisi, Enerji Verimliliği
 • Yapılı Çevrede Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri
 • İklim Değişikliği Modellemesi / Simülasyonu, İklim Ağları, Hava Tahminleri / Senaryoları
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Hidrojen / Nükleer / Diğer Temiz Enerji Kaynakları / Teknolojileri
 • Vb…

05 - Yüksek Enerji, Parçacık ve Plazma Fiziği

 • Hızlandırıcı Fiziği
 • Yüksek Enerji ve Parçacık Fiziği
 • Plazma Teknolojisi ve Uygulaması
 • Kaotik Sistemler
 • Kuantum Bilgisi
 • Kuantum Dolaşıklığı
 • Doğrusal Olmayan Fizik
 • Vb…

06 - Malzeme Bilimi ve Uygulamaları

 • Yüzeyler, Arayüzler ve Kolloidler
 • Kimya Mühendisliği
 • Polimerler ve Amorf Malzemeler
 • Biyomalzeme Bilimi ve Mühendisliği
 • Eritme ve Döküm
 • Toz Metalurjisi
 • Çelikler ve Çelik Üretim Teknolojileri
 • Seramik ve Cam Malzemelerin Mekanik Davranışları
 • Bilim ve Teknoloji Kompozit Malzemeler
 • Malzeme Karakterizasyonu
 • Cam Bilimi ve Mühendisliği
 • Plastik Mühendisliği
 • Membranlar ve Membran Bilimi
 • Sol-Gel Bilim ve Teknoloji
 • İnce Film ve Boyama Teknolojisi
 • İnşaat malzemeleri
 • CO2 Azaltma ve Düşük Karbon Teknolojileri
 • Vb…

07-Matematiksel Fizik, Astrofizik ve Uygulamaları

 • Kozmoloji
 • Teorik fizik
 • Astrofi ve Uzay Bilimi
 • Astronomi
 • Dinamik Sistemler
 • Fizik Bilimlerinde Matematiksel Modelleme
 • Hesaplamalı Matematik,
 • İstatistiksel Fizik
 • Vb..

08 - Medikal Fizik ve Uygulamaları

 • Sağlık fiziği
 • Biyofizik
 • Radyoterapi ve Uygulama
 • Radyoloji - Radyobiyoloji ve Uygulama
 • Nükleer Tıp
 • Vb…

09-Nükleer Fizik

 • Nükleer Yapı
 • Reaktör Teknolojisi
 • Hadron Yapısı
 • Nötron Fiziği
 • Nükleer Astrofizik
 • Radyasyon Fiziği
 • Yaşam Bilimlerinde Nükleer Uygulama
 • Spektroskopi ve Ölçüm Teknikleri
 • Vb..

10 - Fizik Eğitimi ve Uygulamaları

 • Öğrenme / Öğretme Metodolojileri ve Değerlendirme
 • Eğitim ve Araştırmada Küresel Konular
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Öğretme ve Öğrenme Süreçleri
 • Eğitimde İletişim Teknolojileri
 • Eğitimde Bilgi Teknolojileri
 • Fen ve Matematik Eğitimi
 • Öğretmen eğitimi
 • İnternet Teknolojileri
 • Vb..

Konferansımız YÖK’ün belirlediği uluslararası olma kriterleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Katılımcıların yarısının yurtdışından ve farklı ülkelerden olması planlanmaktadır. Ayrıca önceki konferanslarımızdan aldığımız referanslar ile bu yıl en az 6 farklı ülkeden katılımcıların konferansımıza katılmalarını öngörmekteyiz.

 

Not: TFD36 kongresine katılmak için, davet/kabul belgesine şimdiden ihtiyaç duyanlara tfd@turkfizikdernegi.org kongre yazışma adresimizle iletişime geçmeniz halinde belgeleriniz üniversiteniz/kurumunuz adına tarafınıza gönderilecektir.

 

Saygılarımızla.

TFD-36 Düzenleme Kurulu